top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AnnaBellaArt.be

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Anna Bella Art - Karel van Manderstraat 10 – 8760 Meulebeke

E-mailadres: info@annabella-art.be
Telefoonnumer+32 478 237 125
Ondernemingsnummer: BE 0833.286.121

Artikel 2 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 5. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 2. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres, met de keuze voor een cadeauverpakking. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Op voorwaarde dat u de artikelen niet gebruikt heeft, dat ze volledig zijn en in hun originele verpakking. Het recht om bestellingen te annuleren en goederen terug te sturen is niet van toepassing op op maat gemaakte artikelen.

 2. U dient de goederen onmiddellijk, de dag zelf terug te sturen, in hun originele verpakking en op uw kosten. Als de teruggestuurde goederen niet volledig zijn, verliest het terugzendrecht.

 3. Wij mogen wachten met terugbetaling, dat door middel van een waardebon terugbetaald zal worden, tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

 4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Voor een retour contacteer ons via info@annabella-art.be

 5. Gekochte goederen worden teruggenomen indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) Indien er bij levering wordt vast gesteld dat het stuk is 2) Indien er bij levering wordt vastgesteld dat dit een miskoop is. !! Dit dient diezelfde dag (de dag van levering) per mail én per ondersteuning van fotomateriaal gemaild te worden naar info@annabella-art.be. Neem hierbij óók telefonisch contact op met Anna Bella Art 0032 478/237.125 (1) Bij schade beoordeelt Anna Bella de ernst hiervan en of deze fout al dan niet bij Anna Bella Art ligt of bij derden. Indien Anna Bella Art van oordeel is dat dit een fout is vanuit het atelier kan dit op eigen kosten teruggestuurd (met track en trace) of teruggebracht worden naar het atelier. (2) Indien Anna Bella Art uw miskoop aanvaart kan dit op eigen kosten teruggestuurd (met track en trace) of teruggebracht worden naar het atelier. U wordt hiervoor vergoed door middel van een nieuw en hetzelfde product of door een waardebon van dezelfde waarde zonder de verzendingskosten. Er wordt in geen enkel geval geld terug gestort naar de klant. De meest gegronde reden waarom Anna Bella Art voor deze maatregel kiest is de volgende: We willen voorkomen dat klanten aankopen doen en dit kunnen consumeren en terugsturen na consumptie. Ons product leent er hem toe dat je dit zonder schade kan consumeren. Vandaar onze keuze hiervoor.

 

Artikel 5 - De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 2. Onze prijzen zijn inclusief alle ontwerpkosten en dergelijk ...  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. U zal ook telkens de keuze krijgen of u al dan niet een juwelendoos er bovenop wenst aan te kopen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

Artikel 6 - Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het hertstellen van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Die gebreken of defecten slaan enkel op de gebruikte draad waarmee parels aan elkaar gerijgd zijn bij armbanden en halkettingen. Dit geld niet voor de elastieken daar dit een natuurlijk materiaal is en dit kan versterven na enige tijd.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

 2. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.

 3. Leveringen gebeuren op het door jou aangegeven adres. Leveringskosten binnen België bedragen € 8,00. Leveringen voor een aankoopwaarde boven € 100 zijn gratis. Deze kan variëren indien er een actie vermeld staat op de website. Hiervoor krijgt u steeds een kortingscode om hier gebruik van te kunnen maken. Deze code zal steeds vermeld staan via de website of via Facebook of Instagram. De verzendingskost voor leveringen in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg is € 12,50. Aan de resterende landen levert Anna Bella Art niet uit.

 4. De voertaal voor communicatie is Nederlands. Anna Bella Art doet zijn uiterste best om u ook te helpen in het Frans of het Engels.

 5. Leveringen (met uitzondering van de bestellingen op maat) worden met het doel om binnen een termijn van twee weken op te sturen, die termijn kan zowel veel korter zijn als langer wanneer dit geleverd wordt op uw opgegeven adres. Indien u een exacte leveringsdatum wenst is het aangewezen om te informeren vóór uw aankoop via mail of telefoon naar info@annabellaart.be of 0032 478/237.125. Indien u kiest voor een op maat gemaakt product hanteren wij een leveringstermijn van vier weken. Soms dienen er extra parels besteld te worden en dergelijke (indien mogelijk) en alles moet nog met de hand vervaardigd worden. Vandaar onze keuze. Anna Bella Art voorziet dit zo om de klant optimaal tevreden te kunnen houden. Treden er zich toch wijzigingen op over de leveringstermijn zal u steeds per mail hierover geïnformeerd worden. 

 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. 

 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt (zie termijn artikel 4 punt 2) ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker de dag zelf melden en de artikelen naar ons terug sturen die dag zelf na ontvangst of na communicatie met Anna Bella Art. Neem hiervoor contact op via info@annabella-art.be.

 9. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht in elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, of land- of wereldziekten...

 3. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, liggen.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 2. Alle ontwerpen zijn eigendom van Anna Bella Art en mogen op geen enkele manier gekopieerd of nagemaakt worden.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@annabella-art.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

Artikel 12 - Cadeaubonvoorwaarden  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Anna Bella Art uitgegeven cadeaubonnen (elektronische en gedrukte).

 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. In geval van verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Anna Bella Art verstrekt te worden.

 3. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het winkelwagentje te plaatsen. Tijdens het betaalproces voer je de exacte code in bij ‘kortingscode’

 4. De waarde, vervaldatum en/of eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

 5. De cadeaubonnen uitgegeven door Anna Bella Art zijn inwisselbaar via de webshop op www.annabbella-art.be

 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

 8. Per bestelling kan slechts één kortingscode worden ingevoerd.

 9. De kortingscode kan slechts éénmaal gebruikt worden (niet opsplitsbaar)

 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de betaalmethoden.

bottom of page